Styrelsen

Styrelsen för höstterminen 2017 består av Kristoffer Olsson, Jonatan Sundqvist, Malin Nordström, Gustav Bengtsson och Emma Skörd. Vi har till uppgift att hålla Credo på en bra kurs, få allt praktiskt att fungera och se till att du trivs i gemenskapen. En gång i månaden har vi styrelsemöte för att planera och utvärdera Credos verksamhet och besluta om de frågor som finns. Du kan alltid prata med oss om du undrar något eller har synpunkter. Vi finns för dig!

Mejla ordföranden på: info@credoumea.nu

Mejla kassören på: kassor@credoumea.nu